ONDERNEMING

Vervanging van HR-profielen

Wij nemen tijdelijk, voor korte of middellange termijn, alle taken en verantwoordelijkheden van uw afwezige HR medewerker over zodat de continuïteit binnen uw HR-afdeling gewaarborgd blijft. Wij verdiepen ons grondig in uw sector, onderneming en de functie van uw HR-medewerker. Op basis van deze informatie maken wij een customized draaiboek op zodat wij zijn/haar taken op een professionele en kwalitatieve wijze kunnen uitvoeren. Niet enkel is dit draaiboek een noodzakelijk en handig werkinstrument voor ons, maar ook voor u zal dit naar de toekomst toe een meerwaarde zijn. 

Wij staan in voor de vervanging van uw:

  • HR-assistant of- medewerker;
  • Payroll-medewerker of -coördinator;
  • Opleidingscoördinator;
  • Recruiter;
  • HR business partner;
  • HR-manager;
  • ...

Interesse?
Take the first step.